Introduction to .NET Framwork [Romanian]

Note: This article is in Romanian language

1. Introducere
 
1.1 .net Framework 

.NET Framework este o componenta asistemului de operare Windowscare ofera suportul pentru dezvoltarea si rularea urmatoarelor generatii de aplicatii si servicii web. Componentele de baza ale .net Framework sunt:
 • limbaj comun in timpul executiei (CLR-common languange runtime)
 • libraria de clase .NET Framework
 • baza prezentarii ferestrelor - Windows Presentation Foundation (WPF)
Acest cadru ofera un mediu de executie controlat, simplificarea dezvltarii si implementarii, o integrare cu alte limbaje de programare.

CLR-common languange runtime

Cadrul .NET ofera un mediu de executie care ruleaza codul si ofera servicii care usureaza procesul de dezvoltare. Acest mediu se numeste  (CLR-common languange runtime). Executia (runtime) urmeaza dupa ce sursa cod a unei aplicatii este compilata intr-un limbaj intermediar CIL (Common Intermediate  Language). Cand un program ruleaza codul CIL este transformat in cod nativ al sistemului de operare utilizand JIT (just-in-time Compiler)

 
CLR-common- languange- runtime-in-VB.NET.jpg
 
In acest model executia se ocupa in mod automat de aspectul obiectelor si gestioneaza referintele la obiecte si le elibereaza cand nu mai sunt folosite. Colectarea gunoiului (garbage collection) elimina blocajele de memorie si elimina alte erori de programare.

CLR usureaza design-ul componentelor si aplicatiilor ale caror obiecte interactioneaza cu alte limbaje de programare. Obiectele scrise in diferite limbaje de programare pot comunica intre ele si de asemenea comportamentele lor pot fi integrate cu usurinta. Integrarea obiectelor crise in diferite limbaje de programare este posibila deoarece limbajul compilatoarelor utilizeaza un tip comun definit de executie si urmeaza regulile de executie pentru definirea, creare, uilizarea, persistenta tipurilor.

Windows Presentation Foundation (WPF)

WPF ofera dezvoltatorilor un model de programare unificat pentru construirea ferestrelor cu efecte vizuale uimitoare si un client inteligent care incorporeaza interfata utilizator, media si documente.

Elementele de baza ale WPF sunt rezolutia independenta si un motor de randare vectorial care profita de produsele grafice hardware moderne.

WPF extinde componentle de baza cu trasaturi ca si XAML, interactiuni cu baza de date, grafice 2-D si 3-D, animatie, stiluri, sabloane, media, documente, etc.

1.2 .NET Framework 4.0

Microsoft visual 2010 utilizeaza implicita ultima versiune .NET Framework 4.0. Cateva dintre noutatile fata de versiunile anterioare sunt:
 • O compatibilitate mai mare cu aplicatiile construite cu versiunile anterioare .NET framework
 • Executie in proces prin alaturare. O aplicatie va putea incarca si porni mai multe versiuni de .NET Framework in acelasi proces.
 • Librarii de clase portabile. Se pot crea clase portabile care ruleaza pe diferite platforme .NET fara a recompilare
 • Se poate monitoriza incarcarea procesorului si a memoriei pe domeniul aplicatiei
 • Colectarea gunoiului in fundal.
 • Contracte de cod. Este o noua metoda de a specifica preconditii, postconditii si obiecte invariante in cod
 • Dynamic Language Runtime
 • Noua structura BigInteger
 • Fisiere mapate in memorie
1.3 Ce e nou in Visual Basic 2010

Proprietati auto implementate

Se permite specificarea rapida a proprietatii unei clase fara a scrie codul pentru Get si Set.

Evidentierea referintelor

Cand se face click pe un simbol in codul sursa toate instantele simbolului sunt evidentiate in document. Pentru navigarea intre referinte se poate folosi combinatii de taste CTRL+SHIFT+DOWN ARROW or CTRL+SHIFT+UP ARROW.

2. Dezvoltarea aplicatiilor Windows
 
2.1. Crearea unui nou proiect

Lansati Microsoft Visual Studio 2010. Apoi din meniu File\New Project. Se deschide fereastra New Prohect.
 
New-Project-in-VB.NET.jpg 
 
Selectati din lista din stanga Visual Basic\Windows. Selectati locatia de pe disc apoi la Name introduceti "Facturare", numele proiectului nostru.

3. Interfata utilizator

3.1. Ferestre
 
Redenumiti Form1.cs in frmPricipal. Ca si conventie de notare vom prefixa formele cu frm.
 
StartPosition 

obtine sau seteaza pozitia de start a ferestrei in momentul executiei

Tipuri de date

Tip Visual Basic Tip CLR Spatiu alocat Gama de valori
Boolean Boolean Depinde de platforma de implementare True sau False
Byte Byte 1 octet 0 - 255 (fara semn)
Char (single character) Char 2 octeti 0 - 65535 (fara semn)
Date DateTime 8 octeti 0:00:00 (miezul noptii )  Ianuarie 1, 0001 - 11:59:59 PM Decembrie 31, 9999
Decimal Decimal 16 octeti 0 la +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 (+/-7.9...E+28) † fara separator zecimal; 0 la +/-7.9228162514264337593543950335 cu 28 cifre la dreapta separatorului; 
Double (double-precision floating-point) Double 8 bytes -1.79769313486231570E+308 through -4.94065645841246544E-324 † for negative values; 

4.94065645841246544E-324 through 1.79769313486231570E+308 † for positive values
Integer Int32 4 bytes -2,147,483,648 la 2,147,483,647 (cu semn)
Long (long integer) Int64 8 bytes -9,223,372,036,854,775,808 through 9,223,372,036,854,775,807 (9.2...E+18 †) (signed)
Object Object (class) 4 bytes on 32-bit platform

8 bytes on 64-bit platform
Any type can be stored in a variable of type Object
SByte SByte 1 byte -128 through 127 (signed)
Short (short integer) Int16 2 bytes -32,768 through 32,767 (signed)
Single (single-precision floating-point) Single 4 bytes -3.4028235E+38 through -1.401298E-45 † for negative values; 

1.401298E-45 through 3.4028235E+38 † for positive values
String (variable-length) String (class) Depends on implementing platform 0 to approximately 2 billion Unicode characters
UInteger UInt32 4 bytes 0 through 4,294,967,295 (unsigned)
ULong UInt64 8 bytes 0 through 18,446,744,073,709,551,615 (1.8...E+19 †) (unsigned)
User-Defined (structure) (inherits from ValueType) Depends on implementing platform Each member of the structure has a range determined by its data type and independent of the ranges of the other members
UShort UInt16 2 bytes 0 through 65,535 (unsigned)